FÖRETAG

Vi på JK Movement vill öka medvetenheten om friskvård och hälsa och hjälper företag till en bättre friskvård. Syftet med företagsträning är att inspirera och motivera företag till en aktivare och hälsosammare arbetsplats och samtidigt skapa glädje och gemenskap.

GRUPPTRÄNING

Gruppträning stärker teamkänslan och ökar chanserna att hålla igång träningen under en längre tid. Upplägget skräddarsys efter önskemål och behov och hålls med önskat intervall. 

Core Fitness